Μεγάλο διαχύτη χωρητικότητας νερού

Μεγάλο διαχύτη χωρητικότητας νερού