Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Αέρα υγραντήρα πώς να διακρίνουν αν τα αρνητικά ιόντα
Apr 18, 2016

1, υπερήχων ύγρανσης είναι η χρήση υπερήχων δονήσεις να απελευθερώσουν το νερό σε ομίχλη και ύγρανσης, υπερήχων σημαίνει για Εφύγρανση συνάρτηση, ήτοι νέφους νερού χρήση υπερήχων.

2, τα αρνητικά ιόντα είναι να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή, αρνητική ιονική γεννήτρια μπορεί να παράγει αρνητικά ιόντα, έτσι θέλουμε να έχουν τα αρνητικά ιόντα πρέπει να αγοράσετε έναν υγραντήρα με αρνητική ιονική γεννήτρια.