Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Χαρακτηριστικά του υπερηχητική συσκευή διατήρησης υγρασίας
Apr 18, 2016

Μικρό μέγεθος, διαθέσιμα ξεχωριστά ως ένα σύστημα βασισμένο σε τοπικές συνθήκες, τόσο για την υποστήριξη της εγκατάστασης του νέου εργοστασίου, και όχι βάσει ζημιά με τον αρχικό εξοπλισμό, για να αναβαθμίσετε το παλιό εργοστάσιο...

Υγρή ομοιόμορφη, ταχεία και μεγάλη περιοχή για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων στη βιομηχανία, όπως η που φέρουν στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών, διάλειμμα, ηλεκτροστατική, χοντρό τραχύ και εύθραυστη ζήτημα ινών?

Ολοκληρωμένη σπρέι κίνημα να αναλάβει νερό συσκευή προστασίας, σας μπορεί να εξασφαλίσει το σπρέι κίνημα σταματά αυτόματα όταν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή, χωρίς επιπλέον εξοπλισμό, εξοικονόμηση του κόστους