Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Ταχείας ατμού διαχύτη
Apr 18, 2016
Συνδεδεμένο με την πηγή ατμού, ατμού στο σωλήνα διανομής άνω ατμού, steam ρέει μέσα από ένα ειδικό σχεδιασμό σωλήνας διανομής ατμού, spewing από ένα ειδικό ακροφύσιο χωρίς μια σταγόνα νερού ατμού, ύγρανση του αέρα, σωλήνες διανομής και συμπύκνωση σε συγκέντρωση σωλήνα νερού ατμού στο κάτω μέρος του σωλήνα νερού, αποστράγγισης απαλλαγή. Εφαρμογή γρήγορη διάχυση ατμού Κατάλληλο για ικανότητα ύγρανσης και απορροφούν μικρή απόσταση ή προσφοράς θερμοκρασία αέρα είναι χαμηλή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για την κλωστοϋφαντουργία, καπνός, χρώμα, ηλεκτρονικής, φαρμακευτική και άλλες βιομηχανίες ύγρανσης σε μονάδες διαχείρισης αέρα.